Contact Information

559 Nguyen Thi Thap str, Tan Phong Ward, Dist 7, HCMC, VN
+848 37754015 ~ 3775.4621
+848 3775.4018 ~ 3775.4622
info@marineprocurementhub.com
supplies@marineprocurementhub.com
Hotline:
(+84)0909095247
(Captain Pham)
(+84)0902600755 (Mr.Tung)
Sales Department
Customer support

Login

Customers & Partners

Liên hệ kế toán

Quý khách hàng liên hệ bộ phận kế toán:

Email: ketoan@sieuthihanghai.com

Tel: 08.37740188
Fax: 08. 37740189
-----------------------------------------------------------