Contact Information

559 Nguyen Thi Thap str, Tan Phong Ward, Dist 7, HCMC, VN
+848 37754015 ~ 3775.4621
+848 3775.4018 ~ 3775.4622
info@marineprocurementhub.com
supplies@marineprocurementhub.com
Hotline:
(+84)0909095247
(Captain Pham)
(+84)0902600755 (Mr.Tung)
Sales Department
Customer support

Login

Customers & Partners

TÌM KIẾM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM THEO MÃ QUỐC TẾ
Tên Sản Phẩm: Mã Sản Phẩm:
                            Mã Siêu Thị           Mã IMPA Mã ISSA

Product detail

Bộ thở dùng cho bộ đồ chữa cháy
View Full-Size Image


Bộ thở dùng cho bộ đồ chữa cháy

Code: TBT003
Manufacture: Updating
Made in: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ
Distributor: Nam Viet marine
Description:

Bộ thở dùng cho bộ đồ chữa cháy

Model: RHZK 6.8/30

Một bộ hòan chỉnh gồm giá đeo, mặt nạ, bình khí bằng sợi carbon 6 lít x 300 bar

Thời gian thở: 50 phút

Hãng sản xuất: Jiangsu Huayan Marine Equipment - TQ

Related products