Contact Information

559 Nguyen Thi Thap str, Tan Phong Ward, Dist 7, HCMC, VN
+848 37754015 ~ 3775.4621
+848 3775.4018 ~ 3775.4622
info@marineprocurementhub.com
supplies@marineprocurementhub.com
Hotline:
(+84)0909095247
(Captain Pham)
(+84)0902600755 (Mr.Tung)
Sales Department
Customer support

Login

Customers & Partners

TÌM KIẾM THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM THEO MÃ QUỐC TẾ
Tên Sản Phẩm: Mã Sản Phẩm:
                            Mã Siêu Thị           Mã IMPA Mã ISSA

Updated IMO SOPEP Contact List 'December 2013' available

Bản cập nhật hàng quý của IMO về SOPEP đã được phát hành. Vui lòng tại về và gửi bản cập nhật này cho tàu để đàm bảo an toàn hành hải. Bên cạnh đó việc cập nhật này cũng được kiểm tra thường xuyên bởi PSC.

You can download this pdf file at IMO's website or Here